Zapraszamy na naszą nową stronę pod adres https://cdnio.io.gliwice.pl/

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów zostało utworzone w roku 2010 w wyniku przekształcenia dotychczasowej struktury Działu Badawczego

Tematyka badawcza. Działalność Centrum ogniskuje się na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów i translacji wyników takich badań do praktyki medycznej, czyli tak zwanych badaniach translacyjnych. Szczególnymi punktami zainteresowania Centrum są badania dotyczące nowych metod diagnostyki molekularnej i doświadczalnych terapii przeciwnowotworowych. Realizowane projekty dotyczą między innymi: (i) genetycznych czynników ryzyka w predyspozycji do nowotworów, (ii) markerów prognostycznych i predykcyjnych w terapii przeciwnowotworowej; (iii) genomicznych, proteomicznych i metabolomicznych sygnatur choroby nowotworowej; (iv) farmakologii i biologii nowych czynników przeciwnowotworowych; (v) nowych nośników i strategii dostarczania leków. Centrum prowadzi również badania podstawowe dotyczące molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej. Szczegółowe informacje o tematyce projektów realizowanych w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów znajdują się na stronach zespołów tworzących Centrum. Więcej informacji na temat Centrum.