PROFESOROWIE

dr hab. Beata Biesaga

profesor nadzwyczajny NIO

beata.biesaga@io.gliwice.pl

+48 32 278 9758

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży

emerytowany profesor zwyczajny

mieczyslaw.chorazy@io.gliwice.pl

+48 32 278 9842

prof. dr hab. Ewa Grzybowska

profesor zwyczajny

ewa.grzybowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9762

prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk

emerytowany profesor zwyczajny

zdzislaw.krawczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9757

dr hab. Katarzyna Lisowska

profesor nadzwyczajny NIO

katarzyna.lisowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9888

dr hab. Monika Pietrowska

profesor nadzwyczajny NIO

monika.pietrowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

prof. dr hab. Marek Rusin

profesor nadzwyczajny NIO

marek.rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

dr hab. Dorota Słonina

profesor nadzwyczajny NIO

dorota.slonina@io.gliwice.pl

+48 32 278 9758

dr hab. Dorota Ścieglińska

profesor nadzwyczajny NIO

dorota.scieglinska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

prof. dr hab. Piotr Widłak

profesor zwyczajny – kierownik CBT

piotr.widlak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9672

prof. dr hab. Wiesława Widłak

profesor nadzwyczajny NIO

wieslawa.widlak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9669

 

PRACOWNICY NAUKOWI

dr Agata Abramowicz

asystent

agata.abramowicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

dr hab. Dorota Butkiewicz

adiunkt

dorota.butkiewicz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9806

dr hab. Aleksandra Rusin

specjalista

aleksandra.rusin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

dr Tomasz Cichoń

adiunkt

tomasz.cichon@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Vira Chumak.

specjalista

vira.chumak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Justyna Czapla

asystent

justyna.czapla@io.glwice.pl

+48 32 278 9879

dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok

adiunkt

agnieszka.gdowicz-klosok@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

dr Marta Gawin

adiunkt

marta.gawin@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Agnieszka Gogler-Pigłowska

adiunkt

agnieszka.gogler-piglowska@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Patryk Janus

adiunkt

patryk.janus@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

dr Magdalena Jarosz-Biej

adiunkt

magdalena.jarosz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Joanna Jazowiecka-Rakus

adiunkt

joanna.jazowiecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

dr Karol Jelonek

adiunkt

karol.jelonek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

dr Małgorzata Krześniak

adiunkt

malgorzata.krzesniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9638

dr Katarzyna Kujawa

biotechnolog

katarzyna.kujawa@io.gliwice.pl

+48 32 278 9888

dr Agata Kurczyk

asystent

agata.kurczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9627

mgr Barbara Łasut-Szyszka

asystent

barbara.lasut@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

dr Ewa Małusecka

specjalista

ewa.malusecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

dr Sybilla Matuszczak

biotechnolog

sybilla.matuszczak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

dr Agnieszka Mazurek

adiunkt

agnieszka.mazurek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

dr Magdalena Olbryt

adiunkt

magdalena.olbryt@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

dr Ryszard Smolarczyk

adiunkt

ryszard.smolarczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9751

dr Aleksander Sochanik

adiunkt

aleksander.sochanik@io.gliwice.pl

+48 32 278 9677

mgr Damian Sojka

asystent

damian.sojka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

dr Katarzyna Szołtysek

adiunkt

katarzyna.szoltysek@io.gliwice.pl

+48 32 278 9625

dr Agnieszka Toma-Jonik

asystent

agnieszka.toma-jonik@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

dr Natalia Vydra

adiunkt

natalia.vydra@io.gliwice.pl

+48 32 278 9679

 

POMOCNICZY PRACOWNICY NAUKOWI I DOKTORANCI

mgr Alina Drzyzga

doktorant

alina.hadyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

mgr inż. Agata Hadryś

doktorant

agata.hadrys@io.gliwice.pl

+48 32 278 9673

mgr Barbara Masarczyk

biotechnolog

barbara.masarczyk@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

mgr Damian Matyśniak

doktorant

damian.matysniak@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

mgr Katarzyna Mrowiec

biotechnolog

katarzyna.mrowiec@io.gliwice.pl

+48 32 278 9637

mgr Marlena Paździor

doktorant

marlena.pazdzior@io.gliwice.pl

+48 32 278 9673

mgr Ewelina Pilny

biotechnolog

ewelina.pilny@io.gliwice.pl

+48 32 278 9846

mgr Mateusz Smolarz

doktorant

mateusz.smolarz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

mgr Joanna Syrkis

stażysta

joanna.syrkis@io.gliwice.pl 

+48 32 278 9881

mgr Gracjana Zając

doktorant

gracjana.zajac@io.gliwice.pl

+48 32 278 9628

 

PRACOWNICY POMOCNICZY

Beata Bęben

sekretariat CBT

beata.beben@io.gliwice.pl

+48 32 278 9752

Urszula Bojko

starszy technik analityki medycznej

urszula.bojko@io.gliwice.pl

+48 32 278 9647

Sylwia Drzewiecka

pomoc laboratoryjna

 

 

Anna Grut

pomoc laboratoryjna

 

 

Krystyna Klyszcz

starszy technik analityki medycznej

krystyna.klyszcz@io.gliwice.pl

+48 32 278 9833

Iwona Matuszczyk

starszy technik analityki medycznej

Iwona_GM@interia.pl

+48 32 278 9638

Lucyna Ponge

starszy technik analityki medycznej

lucyna.ponge@io.gliwice.pl

+48 32 278 9674

mgr Anna Szymańska-Żytecka

kierownik zwierzętarni

anna.szymanska-zytecka@io.gliwice.pl

+48 32 278 9857

Anita Zielińska

pomoc laboratoryjna

 

+48 32 278 9857

 

 

Strona Główna