Grupa Biologii Nowotworów i Markerów Molekularnychzespół prof. Katarzyny Lisowskiej

Główne tematy badawcze

Nowotworowe markery molekularne

Uważa się, że zwiększenie skuteczności leczenia chorób nowotworowych jest uzależnione przede wszystkim od dwóch czynników: wcześniejszej diagnostyki i indywidualizacji terapii. Jednym z kierunków badawczych, które mogą pomóc wdrożyć te założenia do praktyki klinicznej jest poszukiwanie nowych markerów molekularnych, zarówno diagnostycznych jak i takich o charakterze prognostycznym i predykcyjnym.

Nasze badania wychodzą od analiz wysokoprzepustowych z użyciem mikromacierzy DNA oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS), a następnie ogniskują się na bardziej szczegółowej analizie wybranych potencjalnych markerów nowotworowych. Zajmujemy się badaniem biologicznej roli wybranych genów/białek w procesie nowotworzenia i w progresji nowotworu, na modelu in vitro. Szukamy także korelacji między poziomem ekspresji wybranych genów w guzie, a cechami klinicznymi nowotworu; tego typu badania prowadzone są na materiale klinicznym. Te projekty dotyczą głównie raka jajnika oraz raka piersi.

Bierzemy także udział w realizacji wieloośrodkowego projektu CELONKO - Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów (Strategmed II). Projekt obejmuje badanianad nowym inhibitorem dla receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR). Inhibitor ten jest badany jako potencjalny lek w klinice raka płuca, raka żołądka i raka pęcherza. Lek jest obecnie testowany w badaniach klinicznych I fazy, trwają też poszukiwania biomarkerów, które pozwolą zidentyfikować tych pacjentów, u których lek będzie skuteczny.

Interesuje nas również wpływ dziedzicznych mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 na biologię i kliniczny przebieg związanych z nimi nowotworów. Nasze badania dotyczą także funkcji cytoprotekcyjnych i antyapoptotycznych białek z rodziny HSP (Heatshockproteins).

Naszym niedawnym osiągnieciem jest wyprowadzenie nowej linii komórkowej do badań nad niskozróżnicowanym rakiem jajnika. Badania te opublikowane zostały w artykule pt.Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8; pisała o tymtakżePolskaAgencjaPrasowa (PAP).  Liniakomórkowazostałaprzekazana do dwóchrepozytoriów: ECACC (European Collection of Autenthicated Cell Cultures) w AngliiiDSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) w Niemczech.