Grupa Molekularnych Mechanizmów Terapii Nowotworówzespół prof. Marka Rusina

Główne kierunki badań:

  1. Analiza biologicznych i molekularnych skutków działania czynników uszkadzających DNA stosowanych w terapii nowotworów lub czynników o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Analiza skutków interakcji pomiędzy różnymi substancjami stosowanymi w terapii nowotworów.

  2. Badanie funkcjonowania szlaków sygnalizacyjnych związanych z przeciwnowotworowym białkiem supresorowym p53.

  3. Poszukiwania czynników genetycznych o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i/lub predykcyjnym w leczeniu najczęściej występujących nowotworów, takich jak rak płuca czy rak piersi.

  4. Poszerzanie istniejącego zbioru materiału biologicznego (krew, DNA) i danych klinicznych chorych na raka płuca i raka piersi leczonych w gliwickim oddziale COI, który pozwoli na prowadzenie dalszych badań z zakresu epidemiologii molekularnej i klinicznej nowotworów oraz farmakogenetyki
    [więcej informacji]