Zespół Proteomiki Klinicznejzespół prof. Piotra Widłaka

Zespół Proteomiki Klinicznej

Główne kierunki badań:

•  Zastosowanie spektrometrii mas do identyfikacji i weryfikacji nowych markerów proteomicznych i metabolomicznych o potencjalnym znaczeniu w molekularnej diagnostyce chorób nowotworowych.

•  Komórkowa odpowiedź na stres i regulacja szlaków przekazywania sygnału indukowanych przez promieniowanie i inne czynniki uszkadzające DNA

Słowa kluczowe:
proteomika; metabolomika; spektrometria mas; obrazowanie MALDI; proteom surowicy krwi; biomarkery nowotworów; sygnalizacja komórkowa; odpowiedź na stres; regulacja ekspresji genów; promieniowanie jonizujące; egzosomy  [więcej informacji]