Grupa Terapii Komórkowejzespół prof. Stanisława Szali

Celem badań Pracowni Terapii Komórkowej jest:

  1. Opracowanie nowych przeciwnowotworowych terapii antyangiogennych i immunostymulujących.
  2. Izolacja i charakterystyka komórek mezenchymalnych i próby ich wykorzystania w naprawie uszkodzonych tkanek.
  3. Wykorzystanie komórek mezenchymalnych do transferu genów terapeutycznych do guzów nowotworowych.
  4. Konstrukcja szczepionek przeciwnowotworowych i uzyskanie przeciwnowotworowej odpowiedzi odpornościowej.
  5. Wykorzystanie brachyterapii i teleradioterapii w projektowaniu nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych.